Monday, 7 February 2011

utak utik

behhhh utak utik blog mumet nemen,, pengaturane kuwe loh mumet men, gawe pengen mangan bae (laka hubungane yah)
pokoke bimbang men lah..
tapi asik duwe blog dewek

njajal

lagi dina senen, tanggale ari ora salah 6 februari 2011 aku njajal gawe blog, kaya apa rasane duwe blog dewek. jebule gawe blog gampang sung, jajal beng nt2 gaawe. sung laka 5 menit (dong nt cepet, dong nt ne suwe ya bs sadinadina)
kaya kuwe bae ndipit lah, go permulaan ketak ketik blog. mbesuk2 dong ws apal tak posting2 maning sing madan berkwalitas